• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >
  Hur man beräknar jämviktskonstant

  Givet en balanserad reaktion aA + bB ⇋ cC + dD, är jämviktskonstanten Kc, som ibland skrivs K eq eller bara K, definierad som

  [C] c [D]

  där [C] och [D] är jämviktsmolekylkoncentrationerna av produkterna och [A] och [B] är jämviktsmolära koncentrationer av reaktanterna, med koncentrationer i mol per liter (mol /L). K har inte några enheter.

  Stora värden på K, som 1000 eller högre, betyder att en reaktion har gått nästan till slut vid jämvikt och lite av reaktanterna kvarstår. Omvänt innebär ett litet värde av K, 0,001 att reaktionen inte har gått i betydande utsträckning. Viktigt är att K är temperaturberoende.

  Exempel på jämviktskonstantberäkning

  En blandning av 0.200 M NO, 0,050 MH 2 och 0,100 MH 2O tillåts nå jämvikt. Vid jämvikt konstateras att koncentrationen av NO är 0,080 M.

  Värdet av jämviktskonstanten K c för reaktionen

  2 NO + 2 H 2 ⇋ N 2 + 2 H 2O

  är [N 2] [H 2O] 2 ÷ [NO] 2 [H 2] 2

  Skapa ett ICE-diagram:

  NEJ H 2 N 2 H 2O

  Initial 0.100 0.050 0 0.100

  Ändra -2x -2x + x + 2x

  Equilibrium 0.070? ? ?

  Först lösa för x:

  0.100 - 2x = 0.070, så x = 0.015. Detta betyder att jämviktskoncentrationerna av H 2, N 2 och H 2O är 0,020, 0,015 respektive 0,130 (läs ner kolumnerna).

  Byt dessa in i ekvationen för K:

  [0.015] [0.130] 2 ÷ [0.070] 2 [0.020] 2 = 0.0002535 ÷ 0.00000196 = 129.3 eller 1.29 x 10 2

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com