• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Galileo Galileis Uppfinning och Bidrag

  Få individer har haft så djupgående inverkan på vetenskapen som den italienska fysikern och astronomen Galileo Galilei, vars banbrytande uppfinningar och upptäckter tjänade honom titeln "modern science fader". Med bidrag i matematik, fysik och astronomi, Galileos innovativa , experimentdriven vetenskaplig inställning gjorde honom till en nyckelfigur i den vetenskapliga revolutionen i 1600-talet. Under denna tid avvisade han alla den aristoteliska fysiken och kosmologin som tidigare dominerat vetenskaperna i Europa. > TL; DR (för länge, läste inte)

  Den italienska forskaren Galileo Galilei gjorde stora bidrag till matematik, fysik och astronomi under den vetenskapliga revolutionen i 1600-talet. modern vetenskap ", har hans arbete med att bevisa den helioscentriska galaxens modell fört honom i konflikt med den katolska kyrkan.

  Experiment i rörelse

  Lagen om fallande kroppar är ett av Galileos viktigaste bidrag till p hysics. Det står att föremålen faller i samma hastighet oavsett vikt eller form. Genom sina experiment motverkade Galileo den genomgripande aristoteliska vyn, som höll fast att tyngre föremål faller snabbare än lättare föremål. Avståndet som ett objekt färdas, beräknat, är proportionellt mot torget när det tar objektet att nå marken. Galileo utvecklade också tröghetsbegreppet - tanken att ett föremål förblir i vila eller i rörelse tills det uppträder av en annan kraft - som blev grunden för en av Isaac Newtons rörelsebestämmelser.

  Geometrisk och militär kompass

  Galileo började i 1598 sälja en geometrisk och militär kompass av sin egen design, trots att vinsten var minimal. Består av två linjer fästa i rät vinkel med en tredje krökt linjal mellan dem, Galileos kompass - känd som en sektor - hade flera funktioner. Soldater i militären använde det för att mäta höjden av en kanons fat, medan handlarna använde den för att beräkna valutakurser.

  Ett förbättrat teleskop

  Medan han inte uppfann teleskopet, förbättrades Galileo gjort till original nederländska versioner av instrumentet gjorde det möjligt för honom att göra nya empiriska upptäckter. Medan tidiga teleskop förstorade objekt tre gånger, lärde Galileo att slipa linser - en framsteg som så småningom skapade ett teleskop med en förstoringsfaktor på 30x. Med sin oöverträffade kraftfulla teleskop var Galileo den första som observerade den ojämna, kraterade ytan på månen; Jupiters fyra största satelliter, dubbade de galileiska månen; mörka fläckar på solens yta, kända som solstrålar; och faserna av Venus. Teleskopet avslöjade också att universum innehöll många fler stjärnor inte synliga för det blotta ögat.

  Fallet för heliocentrism

  I 1500-talet blev den polska astronomen Nicolaus Copernicus den första forskaren för att främja en modell av solsystemet där jorden kretsade sin sol snarare än tvärtom. Galileos observationer diskredierade den aristoteliska teorin om ett jordcentrerat solsystem till förmån för den koperniciska heliocentriska modellen. Närvaron av månar i omlopp runt Jupiter föreslog att jorden inte var det enda rörelsens centrum i kosmos, som Aristoteles hade föreslagit. Vidare motsäger insikten om att månens yta är ojämn mot den aristoteliska utsikten över ett perfekt, oföränderligt himmelskt rike. Galileos upptäckter - inklusive teorin om solrotation, som föreslagits av skift i solstrålar - medförde den katolska kyrkans vrede som antog det aristoteliska systemet. När han upptäckte honom skyldig till kätteri 1633 tvångade den romerska inkvisitionen Galileo att upphäva sitt stöd av heliocentrism och dömde honom till fängelse - han skulle så småningom dö, fortfarande under arrestering, år 1642.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com