• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Organeller finns i både Plant & Bacterial Cells
  Bakterier anses vara några av de minst komplicerade livsformerna. Bakteriella organeller är inte inneslutna i ett membran, eftersom växtceller är. Istället flyter de runt i en geléliknande substans som kallas cytoplasma inuti bakteriecellen. Växtceller är mycket mer komplexa och har flera organeller som bakterier inte gör. Växthusceller och bakterieceller har emellertid några organeller gemensamt.

  Cellvägg

  Bakterier och växtceller har en cellvägg. Cellväggen är det yttre skiktet i cellen. Det är ett tuff men flexibelt lager som ger strukturellt stöd såväl som skydd mot cellen. Det filtrerar också saker från att komma in i cellen. I växter bildar cellulosa den mest styva delen av väggen, och i bakterier är väggen gjord av peptidoglykan. För att döda bakterier måste cellväggen försvagas. Penicillin är ett läkemedel som kan försvaga cellväggen tillräckligt för att skada bakterierna och döda den.

  Cellmembran

  Cellmembran finns i både växt- och bakterieceller. I både växter och bakterier bidrar cellmembranet till form till cellen. Det verkar också ett hinder mot större molekyler som kommer in i cellen. Vissa bakterier innehåller ett plasmamembran och yttre membran som separeras av periplasmiskt utrymme. Membranet kan reglera vad som går in och ut ur cellen beroende på vad den cellen behöver överleva.

  Ribosomer

  Ribosomer skapar proteiner och RNA som representerar protein i en cell. Ribosomer kan ha många strukturer och olika RNA-sekvenser. Antibiotika skapas för att förstöra vissa typer av RNA-sekvenser, såsom bakteriell RNA. Det är därför man kan ta ett antibiotikum och det dödar bara bakteriecellerna, inte de mänskliga cellerna. I bakterier är ribosomen fria, vilket innebär att de kan röra sig i cellen. Planta celler har ribosomer som är bundna, vilket innebär att de är omgivna av ett membran inuti cellen.

  Kärnmaterial

  Kärnmaterial finns i både växt- och djurceller. Detta kärnämne, DNA, är cellens ärftliga information. I bakterier ligger detta kärnämne i nukleoid. Nukleoiden har inget membran runt det och är oregelbundet formad. I växtceller är kärnmaterialet inneslutet i kärnan.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com