• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur beräknas pH?

  pH-skalan mäter koncentrationen av vätejoner och hydroxidjoner för att bestämma hur grundläggande eller sur en lösning är i en skala mellan noll och 14. Om du vill veta hur man beräknar pH måste du förstå att ju högre talet , ju mer grundläggande lösningen. Omvänt har de starkaste syrorna siffror närmare noll. Syra lösningar har en större koncentration av vätejoner, och basiska lösningar har en högre koncentration av hydroxidjoner. Eftersom pH är baserat på logaritmer, betyder en minskning av att syran är 10 gånger mer sur och en ökning i en betyder att den är 10 gånger mer grundläggande.

  Vatten (H2O) kan disassociera i en vätejon och en hydroxidjon. Därför är det varken surt eller grundläggande och har ett pH av sju. Vätejoner är representerade som H + och hydroxidjoner representeras av OH.

  Hur man beräknar pH för en lösning

  Det finns två sätt att beräkna pH för en lösning. Den ena är med väte och den andra är hydroxid. Beräkna koncentrationen av väte (H +) joner genom att dividera molekylerna av vätejoner genom volymen i liter av lösningen. Ta den negativa loggen av det här numret. Resultatet ska ligga mellan noll och 14, och detta är pH. Om exempelvis vätekoncentrationen är 0,01 är den negativa loggen 2 eller pH. Ju starkare syran desto mer korrosiv lösning.

  Användning av hydroxidkoncentration för att beräkna pH

  pH hos en lösning kan också bestämmas genom att hitta pOH. Bestäm koncentrationen av hydroxidjoner genom att dividera hydroxidmolekylerna med volymen av lösningen. Ta den negativa loggen för koncentrationen för att få pOH. Därefter subtrahera detta nummer från 14 för att få pH. Om exempelvis OH-koncentrationen av en lösning var 0.00001, ta den negativa loggen på 0.00001 och du får fem. Detta är pOH. Subtrahera fem från 14 och du får nio. Detta är pH.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com