• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Kvalitativ kemisk analys

  Det finns många gånger när en person inte vet vad ett ämne är, särskilt om ämnet ser ut, luktar eller beter sig annorlunda än allt annat som personen har utsatts för tidigare. I dessa fall kan det vara önskvärt att analysera vilka element som finns i ämnet. Det primära sättet för detta är genom kvalitativ kemisk analys.

  Vad är kvalitativ kemisk analys?

  Kvalitativ kemisk analys är ett sätt att analysera organiska och oorganiska ämnen. Det är en kemigren som identifierar föreningar och element. Det mäter inte mängden av substansen utan tittar snarare på faktorer som färg, lukt, struktur, atomstruktur och substansens förmåga att leda elektricitet eller reflektera ljus.

  Directionality

  Kvalitativ kemisk analys fungerar alltid från stor till liten, vilket innebär att de största delarna av provet identifieras först. De näst största delarna identifieras sedan och identifieringen av beståndsdelar fortsätter tills de delar som identifieras är i elementform.

  Metoder och verktyg

  För enkel kvalitativ analys kan inga verktyg behövas , eftersom saker som färg och lukt kan observeras utan mekaniskt hjälpmedel. En annan preliminär analys kan innefatta användningen av enkla verktyg som bomullspinne, en flamma eller en värmekälla som en Bunsen-brännare. Fler sofistikerade metoder och verktyg inkluderar spektroskopi, fluorescensprov, kromatografi, polarografi och elektrofores. Generellt sett är ju mindre den del som analyseras, desto mer sofistikerad utrustning behövs, eftersom vissa elementära egenskaper som atomstruktur inte kan observeras på annat sätt.

  Applikationer

  Kvalitativ kemisk analys har sin huvudsakliga tillämpning i de medicinska och kriminologiska fälten. Medicinsk personal kan använda kvalitativ kemisk analys i tester och förfaranden för att behandla och diagnostisera patienter. Rättsmedicinska forskare kan använda kvalitativ kemisk analys för att identifiera ämnen kvar i brottsscener, vilket kan vara avgörande för att dömda brottslingar. Kvalitativ kemisk analys kan också användas i hemmet. Till exempel kan en person berätta skillnaden mellan margarin och smör i hur snabbt de smälter.

  Kompletterande analys

  Kvalitativ kemisk analys kan ses som en utgångspunkt för fullständig analys av ett ämne, eftersom det inte mäter någonting som kan beskrivas i antal (t.ex. massa). Människor kan också vilja veta den exakta mängden av ämnet som identifieras. I detta fall kan en kompletterande analysmetod, kvantitativ kemisk analys, användas.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com