• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man blandar kalciumklorid och vatten

  Kalciumklorid är en kemisk förening som består av kalciumjoner och klorjoner. Joner hålls ihop med ett joniskt eller svagt saltbindning. Blandning av kalciumklorid med vatten är en exoterm reaktion, vilket innebär att kombinationen av de två substanserna frigör värme. Således, när du lägger kalciumklorid i vatten värms lösningen. När man tillsätter kalciumklorid till vatten, bildar saltsyra och kalciumoxidform. Du måste vara försiktig när du blandar ämnena på grund av reaktionsvärmen och syran som produceras.

  Fyll en glaskemibägare halvvägs med vatten.

  Lägg till kalciumkloridet ett gram åt gången .

  Lös lösningen långsamt med en glasomrörare tills kalciumkloriden löser upp.

  Varning

  Rör inte lösningen för snabbt, eftersom det kan öka värmen hos lösningen. Om lösningen stänker ut ur bägaren kan den brinna dig.

  Rör inte lösningen med dina bara händer. Lösningen kommer att innehålla saltsyra. Om du får någon lösning på dina händer, tvätta dem ordentligt med vatten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com