• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  PH-nivåer av Catalase

  Katalas är ett enzym, ett protein som katalyserar eller accelererar kemiska reaktioner. I människokroppen bryter katalasen ner väteperoxid i levern, vilket är viktigt för vissa reaktioner i celler men kan också skada DNA. Katalas förebygger skador genom att accelerera nedbrytningen av väteperoxid i syre och vatten. Om du häller väteperoxid på ett snitt kan du märka att bubbla. Bubblorna är syrgas som orsakas av en reaktion med katalas.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Catalase är ett enzym, ett stort protein som påskyndar graden av en kemisk reaktion. Den optimala pH-nivån för katalas är mellan pH 7 och pH 11. Vid en pH-nivå lägre eller högre än detta område slutar katalasen att fungera.

  Enzymaktivitet

  För att fungera bra allt) ett enzym behöver en viss miljö eller tillstånd. När temperaturen ökar ökar också enzymaktiviteten. När temperaturen ökar mot sin optimala punkt på 37 grader Celsius (98,6 F), släpper vätebindningarna och underlättar för väteperoxidmolekylerna att binda till katalasen. Den del av enzymet där denna reaktion äger rum kallas den aktiva platsen. En temperatur som är högre eller lägre än denna optimala punkt ändrar formen på den aktiva platsen och stoppar enzymet från att fungera. Denna process kallas denaturering.

  Katalas pH-nivåer

  Enzym pH-nivåer förändrar också formen på den aktiva platsen och påverkar enzymaktiviteten. Varje enzym har sitt eget optimala pH-värde där det fungerar mest effektivt. Hos människor fungerar katalas endast mellan pH 7 och pH 11. Om pH-nivån är lägre än 7 eller högre än 11 ​​blir enzymet denaturerat och förlorar sin struktur. Levern upprätthåller ett neutralt pH på cirka 7, vilket skapar den bästa miljön för katalas och andra enzymer.

  Mätning av katalasaktivitet

  Du mäter katalasaktivitet genom att tillsätta katalaslösning till väteperoxidlösning och lämna det under en längre tid - en minut, till exempel. Reaktionen ger bubblor av syrgas, som ser ut som skum. Använd en linjal för att mäta höjden skummet når i provröret. Ju högre skummet i provröret desto större är katalasaktiviteten. Variera lösningens pH-nivå och temperatur för att undersöka effekterna av pH och temperatur på enzymaktivitet. Väteperoxid är exceptionellt frätande, så hantera försiktigt och ha på sig skyddsglasögon under hela experimentet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com