• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad orsakar spridningskrafter?

  Tänk på en bägare fylld med molekyler i flytande tillstånd. Det kan se lugnt på utsidan, men om du kunde se de små elektronerna som rör sig i bägaren, så är spridningskrafter uppenbara. Även kallad Londons dispersionsstyrkor, efter Fritz London, är de elektrostatiska attraktiva krafter mellan elektronerna. Varje molekyl uppvisar en viss grad av dessa krafter.

  TL; DR (för lång; har inte läst)

  Attraktionen mellan angränsande molekyler orsakar spridningskrafter. En molekyls elektronmoln lockas till kärnan i en annan molekyl, så fördelningen av elektroner förändras och skapar en tillfällig dipol.
  Vad som orsakar spridningskrafter

  Attraktionen mellan molekyler faller under kategorin Van der Waals krafter. De två typerna av Van der Waals-krafter är spridningskrafter och dipol-dipolkrafter. Spridningskrafterna är svaga, medan dipol-dipolkrafterna är starkare.

  Elektronerna som kretsar kring molekyler kan röra sig och har olika laddningsfördelningar över tid. Den ena änden av molekylen kan vara positiv medan den andra änden kan vara negativ. En tillfällig dipol finns när du har två motsatta laddningar som är nära varandra. När en molekyl kommer i kontakt med en annan kan den lockas till den. Elektronerna från den första molekylen kan känna ett drag mot den positiva laddningen av den andra molekylen, så spridningskrafter är i aktion. Attraktionen är emellertid svag.
  Exempel på dispersionsstyrkor

  Att titta på ämnen som brom (Br 2) eller diklor (Cl 2) avslöjar spridningskrafter. Ett annat vanligt exempel är metan (CH <4). De enda krafterna i metan är spridningskrafter eftersom det inte finns några permanenta dipoler. Dispersionskrafter hjälper icke-polära molekyler att förvandlas till vätskor eller fasta ämnen eftersom de lockar partiklar.
  Vad som orsakar en Dipole-Dipol Force -

  När polära molekyler samlas visas dipol-dipol-krafter. I likhet med spridningskrafter lockar motsatser igen. Två molekyler lockas till varandra eftersom de har permanenta dipoler. Elektrostatiska interaktioner sker mellan dessa dipoler. Molekylerna kan anpassas till de positiva ändarna som lockas till de negativa. Dipol-dipolkrafter är starkare än spridningskrafter.
  Hur man bestämmer Dipole-Dipole-krafter |

  Det huvudsakliga sättet att bestämma dipol-dipolkrafter är att titta på molekylerna och kontrollera polariteten. Du kan undersöka elektronegativitetsskillnaden mellan atomerna för att se om de är polära. Elektronegativitet visar atomernas förmåga att locka till sig elektroner. I allmänhet, om denna skillnad faller mellan 0,4 och 1,7 på elektronegativitetsskalan, finns det polaritet och en stor chans att dipol-dipolkrafter finns.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com