• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur man driver en LED

  Att driva en LED är inte lika lätt som att helt enkelt ansluta den till ett batteri. En LED har nästan inget internt motstånd. Om du kopplar den direkt till ett batteri kommer det därför att brinna ut snabbt, eftersom strömmen strömmar obehindrat genom LED. Du måste lägga till ett motstånd till LED-kretsen. Denna handledning förklarar hur man beräknar det motstånd som behövs.

  För att beräkna det motstånd som behövs används Ohms lag. Ohms lag kan anges som V = I x R, där V är spänning, jag är ström och R är motstånd. Eftersom vi beräknar motstånd kan vi omorganisera formeln för att läsa R = V ÷ I.

  Anslut de värden du har till formeln. Genom att utföra beräkningen får du värdet på det nödvändiga motståndet.

  Anta exempelvis att du har en 12 V-matning, en vit LED med en framspänning på 3,4 V och en ström på 20 milliamps (0,020 ampere .) Beräkna först spänningen genom att subtrahera 3,4 från 12, vilket ger 8,6.

  Beräkna nu följande: R = 8,6 ÷ 0,020 eller 430 Ω (ohm.)

  Tips

  Om du ansluter lysdioder i serie, lägg bara framspänningarna ihop innan du drar från matningsspänningen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com