• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur man testar ett fläktmotstånd

  Alla elektriska apparater innehåller kretsar som kanalström för att utföra olika uppgifter. För att begränsa mängden elektrisk ström som strömmar genom en del av en krets, använder ingenjörer motstånd. Effektiviteten hos ett givet motstånd mäts i ohm. Ju mer ohm motstånd ett motstånd har, desto mindre ström får flödet i kretsen. Detta kallas Ohms lag. Ett motstånd har vanligtvis sitt motstånd såväl som en tolerans som skrivs på den. Toleransen är mängden över eller under det märkta antalet ohm som motståndet faktiskt kan vara.

  Slå på den digitala multimetern.

  Vrid lägesratten till motståndsinställningen. Detta betecknas av huvudstaden Grekiska bokstaven "omega", som står för ohm.

  Tryck på den svarta multimeterproben på ledningen som kommer ut från motståndets vänstra sida.

  Anslut den röda multimetersond till ledningen som kommer ut från motståndets högra sida. Notera läsningen på skärmen. Om avläsningen ligger inom det givna toleransområdet för motståndet fungerar det korrekt. Till exempel bör ett 200 ohm motstånd med en tolerans på 5 ohm ha en multimeteravläsning mellan 195 och 205 ohm om den fungerar korrekt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com