• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur man mäter BTU-utgången

  BTU står för brittiska termiska enheter, ett sätt att mäta värme och energi. En BTU motsvarar den mängd energi som krävs för att värma ett pund vatten med 1 grad Fahrenheit. BTU-utgången mäter hur mycket värme eller annan energi en viss apparat genererar - mycket användbar när man bestämmer om en enhet kan värma ett visst utrymme.

  Sök spänningen (i volt), strömmen (i ampere) och /eller watt (i watt) på den enhet du vill mäta. Enhetsanvisningarna eller en etikett på själva apparaten ska lista dessa mätningar.

  Beräkna enhetens wattning genom att multiplicera volt med ampere. Om enheten till exempel har en spänning på 160 volt och en ström på 2 ampere, skulle dess effekt vara 320 watt (160 gånger 2).

  Dela resultatet med 3,413 - en konstant siffra - för att bestämma BTU per timme. För att citera exemplet i steg 2 dela du 320 watt med 3,413 för att få 93,76 BTU per timme.

  Multiplicera BTU: erna per timme med det antal timmar som enheten körs för att bestämma dess totala BTU-utgång. För att fortsätta med exemplet, om enheten körs i 4 timmar, genererar den 375,04 BTU under den tidsperioden (93,76 BTU /timtider 4 timmar).

  Tips

  Ineffektiva värmare kan generera mindre effekt än vad pappersarbetet föreslår. Om du vet att enheten inte genererar mängden BTU, beräknar du att den borde ta den till en verkstad eller köpa en ny.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com