• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur man läser transistorer

  Transistorer är halvledaranordningar med minst tre terminaler. En liten ström eller spänning via en terminal används för att styra strömflödet genom de andra. De kan därför anses uppföra sig som ventiler. Deras viktigaste användningsområden är som växlar och förstärkare. Transistorer finns i flera typer. Bipolära sådana har antingen npn eller pnp lager, med en bly kopplad till var och en. Ledningarna är basen, emitteren och samlaren. Basen används för att styra strömflödet genom de andra två. Emitteren släpper ut fria elektroner i basen, och samlaren samlar in fria elektroner från basen. En npn-transistor har basen som mitten p-skiktet och emitteren och samlaren som de två n-skikten som smälter på basen. Transistorer är modellerade som back-to-back-dioder. För en npn beter sig basemitteren som en framspänningsdiod och basuppsamlaren beter sig som en motsatt diod. En allmänt använd transistorkrets är känd som en CE eller gemensam emitteranslutning, där jordkällans jordsida är ansluten till emitorn.

  Mäta motståndet mellan kollektorn och emitorn. Gör detta genom att placera multimetern på motståndsinställningen och genom att placera en sond på lämplig terminal. Om du inte är säker på vilken ledare som är samlaren och vilken som är emitteren, se det paket som transistorn kom in eller specifikationerna på tillverkarens hemsida. Vänd proberna och mäta motståndet igen. Den borde läsa i megaohm-räckvidden för båda riktningarna. Om inte, transistorn är skadad.

  Mäta fram- och bakresistanserna hos bas-emitterledarna. Gör detta genom att placera den röda sonden på basen och den svarta sonden på emittern och sedan vända. Beräkna omvänd och framåtriktat förhållande. Om det här inte är mer än 1000: 1 är transistorn skadad.

  Upprepa steg 2 för fram och baksidans motstånd på kollektorbasen.

  Dra en CE-krets. Använd en basspänning på 3 V som är ansluten till ett 100 k resistor. Placera 1k motståndet vid uppsamlaren och anslut den andra änden till 9-volts batteriet. Emitern ska gå till marken.

  Mät "Vce", spänningen mellan kollektorn och emitorn.

  Mät "Vbe", spänningen mellan emitteren och basen. Helst bör detta vara ca 0,7 V.

  Beräkna Vce. Vce = Vc - Ve Eftersom detta är en gemensam emitteranslutningskrets, Ve = 0, och därmed Vce bör approximera värdet på det andra batteriet. Hur jämför beräkningen med mätvärdet i steg 5?

  Beräkna "Vr", basspänningen över motståndet. Basspänningskällan Vbb = 3 V, vilken är batteriet. Vbe varierar från 0,6 till 0,7 V för en kiseltransistor. Antag Vbe = Vb = 0,7 V. Med Kirchhoffs lag för vänstra basslingan, Vr = Vbb - Vbe = 3 V - 0,7 V = 2,3 V.

  Beräkna "Ib", strömmen genom basmotståndet. Använd Ohms lag V = IR. Ekvationen är Ib = Vbb - Vbe /Rb = 2.3 V /100k ohm = 23 uA (microamps).

  Beräkna kollektorströmmen Ic. För att göra detta, använd DC-förstärkningen Bbc. Bbc är en nuvarande vinst eftersom en liten signal vid basen skapar en större ström vid uppsamlaren. Antag Bbc = 200. Användning av Ic = Bbc * Ib = 200 * 23 uA, svaret är 4,6 mA.

  Tips

  Du kanske vill mäta spänningen hos båda batterikällorna för att se till att de är nära de rekommenderade värdena på 3 V och 9 V.

  Kom ihåg att motstånden kan vara av så mycket som 20 procent från teoretiskt värde.

  Varning

  Transistorer är delikata komponenter. Dra inte ledningarna för långt ifrån varandra när du placerar en i kretskortet.

  Överskrid inte den rekommenderade maxströmmen eller spänningen i ledningarna.

  Koppla aldrig om transistorn bakåt.

  Var försiktig när du bygger elektriska kretsar för att undvika att bränna dig själv eller skada din utrustning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com