• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Magneto är en ganska pålitlig och kompakt elgenerator som används i små bensinmotorer som inte kräver ett batteri, t.ex. i gräsmateriel, smutscyklar, bromar, jetskidor, utombordsmotorer och RC-modellflygplan. Eftersom de skapar en stark men kort elektrisk puls snarare än en kontinuerlig ström, är magnetos idealiska för att sätta gnistan i en tändstift, vilket driver förbränning och driver en motor. På grund av deras tillförlitlighet och storlek används magnetos i flygplan, och de var strömkällan bakom ringsignalen i de tidiga telefonerna.

  Principen bakom en magneto är det exakta motsatsen till en elektromagnet. En elektromagnet använder elektricitet som passerar genom en spole för att producera en magnet, en magneto använder ett magnetfält i närheten av en spole, som kallas armaturen, för att producera en elektrisk ström. En magneto består således av tre väsentliga delar. Ankaret, som ofta har formen av en U, har en primär spole med tjock tråd och en sekundär spole av tunn tråd lindad runt den i lager. Ett svänghjul med två starka magneter används för att skapa ett magnetfält runt armaturen. Slutligen stör en elektrisk styrenhet, vanligtvis minst en brytare och en kondensator, det elektromagnetiska fältet och riktar den resulterande elektriska strömmen bort från magneten till den där den behövs.

  För att producera el måste antingen svänghjulet rotera eller spolen måste röra sig mellan magnetens poler, vilket förklarar varför tidiga telefoner hade en handväxel. Vid varje rotation byggs ett elektromagnetiskt fält i spolarna på ankaret. En kamera på elenheten skapar kontakt med armaturen, stör fältet och skapa elektrisk spänning i primärspolen. Högspänningen hos sekundärspolen jämfört med primärspolen förstärker spänningen för strömmen när den riktas mot en tändstift. Kammen bryter sedan kontakten med armaturen och det elektromagnetiska fältet regenererar för en ny elpuls. Hela processen tar fraktioner av en sekund.

  För att fungera korrekt i en motor måste en magneto installeras så att dess skjutning är korrekt inställd till kolvens kompressionsslag. Tändstiftet måste tända bränslet /luften när det komprimeras i kammaren för att skapa förbränning och driva kolven nedåt. I stora motorer är en distributör vanligtvis van vid att tända de elektriska laddningarna till varje tändstift. En nyare förskott är användningen av små datorer för att producera mer pålitlig tidpunkt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com