• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur kan jag beräkna en transformators vikt?

  Varje elpinne använder en transformator. Elektriska entreprenörer anser transformatorns vikt, i kombination med andra delar och arbetsvärden, för att beräkna den totala kostnaden för en elinstallation i grannskapet.

  Identifiering

  En grundläggande transformator ändrar höginspänningen, vilken kommer från ett kraftverk till en lägre spänning som ger elbehov i hemmet. Elektriska entreprenörer installerar vanligtvis vätskesänkta transformatoraggregat på verktygspoler.

  Beräkning av vikt

  Förenta staternas energidepartement skapade en energilagekvation för en uppskattning av transformatorvikt. Transformatorns kapacitet i kilovolt ampere (kVA) multiplicerad med basimpulsisoleringsnivån (BIL) ger transformatorns viktberäkning. Båda kända värden är tillgängliga för varje transformator, vilket gör beräkningen universell för alla enheter.

  Betydelse

  Transformatorns vikt bidrar till en övergripande prissättning, så att elentreprenörer och transformatordistributörer kan täcka verksamheten kostnader och generera vinst. Konsumenterna dra nytta av exakta elektriska prissättningsstrukturer, enligt vad som föreskrivs av US Department of Energy.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com