• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur konverterar du KVA till KW 3-fas

  Omvandling av kVA (kilovoltampere) till en 3-fas kW (kilowatt) avläsning när kilo är lika med 1000 kan utföras genom att utföra en formel. Denna formel kan användas för hem nödgeneratorsatser eller en industriell motor elektrisk applikation. Genom att följa en uppsättning multiplikationsregler och veta effektfaktorn för 3-fassenheten kan du beräkna denna omvandling.

  Förstå de ovan angivna formlerna. I huvudsak är kVA-ekvationen för potentialen hos den elektriska kretsen. Det betyder att den elektriska kretsen kan ge så mycket ström till motorn eller enheten. KW ekvationen kommer att ge den faktiska effekten som används av enheten eller motorn eftersom motorns effektfaktor multipliceras i formeln. Effektfaktorn är typiskt listad på typskylten för de flesta större elektriska motorer som använder en 3-fasseffekt.

  Beräkna kVA av en elektrisk krets som har en potential på 480 volt vid 50 ampere: 1,73 x 480 x 50 = 41,520 VA. Observera att svaret är i VA (volt amperes), inte kVA. Vi måste dela VA-värdet med 1000 för att konvertera till kVA: 41 520 dividerat med 1000 = 41,52 kVA.

  Hitta kW-värdet eller förbrukningen av 3-fasskretsen med hjälp av effektfaktorn som identifieras på motorens typskylt eller enhet. Till exempel, om den angivna effektfaktorn är 0,8, är beräkningen: 41,52 (kVA) x 0,8 = 33,216 kW.

  Förenkla konverteringen till en enda beräkning, med samma värden: kW = 1,73 x 480 ( volts) x 50 (ampere) x 0,8 (effektfaktor) /1000 = 33.216.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Läsningar för motorer ska tas med en handhållen ammätare för exakta ampereberäkningar när en kW-ekvation utförs. Typskyltens strömstyrka kan variera från faktisk motoranvändning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com