• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Hur man beräknar Joules

  I vetenskapen är Joule enheten för energi eller arbete. Det är en sammansatt enhet som definieras som 1 newton kraft över ett avstånd av 1 meter, eller som den kinetiska energin hos en 1 kg massa rör sig vid en meter per sekund. Joules kan också omvandlas från kalorier, eftersom kalorier är en annan energienhet. Det finns 4,19 joules i varje kalori. Du kan beräkna joules genom att beräkna den kinetiska energin, eller rörelseens energi, av ett objekt. Du kan också beräkna joules genom att beräkna den mängd arbete som utförs av en person eller maskin. Slutligen kan du beräkna joules genom att konvertera direkt från en mätning i kalorier.

  Beräkna joules kinetisk energi

  Skriv ekvationen för kinetisk energi:

  Kinetisk energi = 1 /2 * mass * hastighet ^ 2, där kinetisk energi är i joules, massa är i kilo och hastigheten är i meter per sekund.

  Tänk på det rörliga objektet som du vill beräkna den kinetiska energin i joules . Antag exempelvis att du vill beräkna energin hos en bil på 700 kg (kg) som rör sig vid 20 meter per sekund (m /s).

  Anslut värdena till den kinetiska energikvationen för att beräkna joules, som visas nedan:

  Kinetisk energi = 1/2 * 700 kg * 20 ^ 2 m /s = 140 000 joules

  Beräkning av Joules of Work

  Skriv ekvationen för arbete:

  Arbeta = kraft * avstånd, där arbetet är i joules, kraften är i newtons och avståndet är i meter.

  Tänk på den situation som du vill beräkna arbetsjobb Gjort. Antag exempelvis att du vill beräkna det arbete som utförs av en man som använder 250 newtons (n) för att trycka en låda 8 meter (m) över golvet.

  Anslut värdena till arbetsekvationen till Beräkna Joules, som så:

  Arbete = 250 N x 8 m = 2000 J

  Konvertera kalorier till Joules

  Konstruera en konverteringsfaktor för att konvertera kalorier till joules. Du vet att det finns 4,19 joules i en kalori, som kan skrivas matematiskt som 4,19 joules /kalori.

  Tänk på kalorivärdet du vill konvertera till joules. Antag att du vill veta hur många joules energi är i 300 kalorier.

  Multiplicera kalorivärdet med omvandlingsfaktorn, som följande rad visar:

  300 kalorier * 4,19 joules /kalori = 1,257 Joules

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com