• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Hur är fossilbränsle omformad till elektricitet?

  Fossilbränslen är en icke förnybar energikälla som bildats över miljontals år från resterna av växter och djur. När de brinner frigör de energi. Från och med 2009 levererade fossila bränslen cirka 85 procent av världens energibehov. Det finns tre huvudtyper av fossila bränslen: kol, olja och naturgas. Kol tillverkas av sönderdelade växter som har utsatts för intensiv värme och tryck. Olja och naturgas bildas av djurrester som har genomgått samma behandling.

  Fossilbränsleinsamling

  Olja finns under jordens yta. Oljebolagen lokaliserar oljan genom att använda seismiska undersökningar för att hitta sannolika oljefält. Efter att olja har hittats och tillstånd har godkänts av regeringen för borrning, är en brunn grävd för en pump. Ofta kan pumpen ta med oljan till ytan. Ibland måste emellertid ett annat hål borras för att pumpa ånga in i oljefältet för att minska densiteten för att pumpas ut.

  Naturgas finns i många av samma områden som olja. Den pumpas också till ytan och reser genom rörledning.

  De tre typerna av kol är antracit, bituminös och brunkol. Antracit är det svåraste och släpper mest energi ut; brunkol släpper minst ut. Kol återvinns från jordens yta genom gruvdrift. Minor skapas från axlarna grävde i områden som har kol, och kolet kommer ut från gruvorna. En annan gruvteknik, bandgruvdrift, innebär att man tar bort all jord och berg över kolet och sedan byter ut jord och stenar efter att kolet har samlats.

  Omvandling till el

  När fossilen Bränslen samlas in, de transporteras till kraftverket. De fossila bränslena bränns sedan för att värma vatten. När de fossila bränslens många kolvätenbindningar bryts släpper de stora mängder energi. Ångan från vattnet ökar sedan i tryck, vilket tvingar en turbin att snurra. Turbinen används för att rotera en magnet som är innesluten i en generator med höga hastigheter. När magneten snurrar produceras elektroner, och de driver elnätet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com