• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur konvertera Mg till Mcg

  Mg, kort för milligram och mcg, kort för mikrogram, mäter massan av ett föremål. Båda enheterna är metriska enheter, som använder gram som basenhet. Prefixet "milli-" står för 10 ^ -3, vilket betyder att ett milligram är lika med 0,001 g. Prefixet "mikro" står för 10 ^ -6, vilket betyder ett mikrogram lika med 0,000001 g. Därför tar det 1 000 mcg till lika med bara 1 mg. Genom att känna till denna omvandlingsfaktor kan du snabbt konvertera från milligram till mikrogram.

  Multiplicera massan i milligram med 1000 för att konvertera till mikrogram. Om du till exempel har 59 mg, multiplicera 59 med 1000 för att få 59 000 mcg.

  Dela antalet milligram med 0,001 för att konvertera till mikrogram. I det här exemplet verifierar du ditt svar genom att dela 59 med 0,001 för att få 59 000 mcg.

  Verifiera ditt svar med en kalkylator på nätet från milligram till mikrogram. Ange antal milligram och antalet mikrogram kommer att visas.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com