• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur klassificeras polynomier av Degree

  Ett polynom är ett matematiskt uttryck som består av variabler och konstanter. De matematiska operationer som kan utföras i ett polynom är begränsade; Dessutom är subtraktion och multiplikation tillåtna, men delningen är inte. Polynomier måste också hålla sig till icke-negativa heltalsexponenter som används på variablerna och de kombinerade termerna. Dessa exponenter hjälper till att klassificera polynomet med sin grad, vilket hjälper till att lösa och gradera polynomet.

  Ordna om polynomernas termer från största till minsta. Till exempel är polynomet 2xy + 4x² + 6y3 +1 = 0 blir 6y3 + 4x² + 2xy + 1 = 0.

  Hitta den högsta effekten av varje variabel i uttrycket. För detta exempel har x en kraft på 2 på grund av termen 4x² och y har en kraft på 3 på grund av termen 6y3.

  Lägg till krafterna tillsammans för att beräkna graden av polynomet. För detta exempel läggs 2 till 3 resultat i 5. Graden av polynomet är 5.

  Tips

  För polynom med endast en variabel är graden den största exponenten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com