• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man plottar en lognormal kurva

  Den lognormala fördelningen används som sannolikhet för att normalt fördela logaritmen för en slumpmässig variabel. Variabler som kan skrivas som en produkt av flera oberoende slumpvariabler kan också distribueras på detta sätt. När du skriver en lognormal fördelning finns det några viktiga aspekter som du inte bör missa. Det finns en formel som kommer att vara användbar under denna process. Plot för hand på papper eller elektroniskt med hjälp av specialiserad programvara.

  Sortera punktvärdena för den slumpmässiga variabeln som ska fördelas lognormalt från den minsta till den största.

  Kontrollera om alla värdena är positiva. Om de inte är kan den lognormala fördelningsplaneringen inte göras.

  Beräkna den naturliga logaritmen för var och en av värdena i föregående steg. Detta är ett viktigt steg, eftersom definitionen av lognormala kurvor innebär att man analyserar den logaritmiska funktionen av slumpmässiga variabler.

  Beräkna den empiriska kumulativa sannolikheten för varje värde med formeln p (n) = (n - 0,5) /N . "N" är det totala antalet element, medan "n" används för att ange det aktuella punktvärdet.

  Beräkna den inverse felfunktionen för varje element. Den inverse felfunktionen definieras som erf (x) = 2 /sqrt (π) * integral av e ^ x ^ 2 dt. I det här fallet kommer "x" att ersättas med 2p-1, för var och en av de "p" -värden som beräknas ovan.

  Markera punkterna med koordinaterna (z (pn), ln (xn)) , där xn används för att ange punktvärdena från det första steget och z (pn) är utgången från steg 5.

  Rita en linje för att ansluta punkterna. Detta är den slutliga lognormala kurvan för denna distribution.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com