• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar nämnaren Grader av Freedom

  I statistisk analys används F-fördelningsbedömningen för analysvariation i en provgrupp. Nämnaren grader av frihet är den nedre delen av F-fördelningsförhållandet och kallas ofta frihetsgraden. Du kan beräkna nämnaren grader av frihet genom att subtrahera antalet provgrupper från det totala antalet prov som testats.

  Bestäm det totala antalet provtagna prov. Lägg till antalet prov som testats i varje grupp. Anta att du testade 10 Dell-datorer, 20 Hewlett-Packard-datorer, 30 Apple-datorer och 40 Gateway-datorer. Du skulle ha följande ekvation: 10 + 20 + 30 + 40 = 100.

  Beräkna det totala antalet provgrupper. Fortsatt samma exempel finns det fyra provgrupper: Dell Datorer, Hewlett-Packard-datorer, Apple-datorer och Gateway-datorer.

  Beräkna nämnaren grader av frihet. Subtrahera antalet provgrupper från steg 2 från det totala antalet prov som testats från steg 1. Från exemplet är ekvationen 100-4 = 96. Lösningen till denna ekvation är svaret.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com