• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här hittar du rekombinant avkomma

  Rekombinanta avkommor är de barn vars gener innehåller en icke-föräldrakombination. Om en förälder med allelkombinationen Aa Bb sammankopplade med en förälder med allelkombinationen aa bb, skulle då ett barn med allelkombinationen AA bb vara rekombinant eftersom varken allelgrupp är ärvt direkt från någon av föräldrarna. Denna anomali resulterar när gener på samma kromosom är så långt ifrån varandra att deras alleler kryssas över under meios. Således ligger nyckeln till att hitta rekombinant avkomma i att leta efter allelpar som inte är direkt ärvda. När du har gjort det kan du beräkna rekombination av stamfrekvensen.

  Identifiera den rekombinanta avkomman genom att leta efter allelkombinationer som inte är direkt arvade från föräldrarna. Föräldrar med kombination YyLl och yyll och avkomman YyLl: 400, Yyll: 100, yyLl: 100 och yyll: 400, de rekombinanta avkommorna är de med allelkombinationerna Yyll och yyLl.

  Lägg till rekombinanta avkommor och föräldraavkomma separat. Med tanke på exemplet finns det 100 + 100 eller 200 rekombinanta avkommor och 400 + 400 eller 800 föräldraavkommor.

  Dela det totala antalet rekombinanta avkommor med antalet totala avkommor. Med tanke på 200 rekombinanta avkommor och 800 föräldraavkommor skulle du dela 200 av 1000 för att få .2 eller en 20 procent rekombinant avkommarfrekvens.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com