• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar oförklarlig variant

  Oförklarad varians är en term som används i analys av varians (ANOVA). ANOVA är en statistisk metod för att jämföra medel för olika grupper. Det jämför variansen inom grupperna med variansen mellan grupperna. Den förra kallas också oförklarlig varians, eftersom den inte förklaras av grupperna. Om du till exempel vill jämföra höjderna för män och kvinnor skulle det finnas variation inom grupperna eftersom inte alla människor av samma kön är lika höga och mellan grupper eftersom män och kvinnor skiljer sig i genomsnittlig höjd också. Den förra är oförklarlig varians.

  Kvadrata värdena i den första gruppen. I exemplet, kvadrera alla höjder av män i ditt prov.

  Summa dessa kvadrerade värden.

  Summa de ursprungliga värdena i den första gruppen. I exemplet summa höjderna för alla män i ditt prov.

  Kvadratera resultatet av steg 3.

  Dela resultatet i steg 4 med antalet ämnen i den första gruppen. I exemplet skulle detta vara antalet män i ditt prov.

  Dra resultatet i steg 5 från resultatet i steg 2.

  Upprepa steg 1 till 6 för de andra grupperna. I exemplet gör du det för kvinnor i ditt prov.

  Summa sluttal för varje grupp. Detta är den oförklarliga variansen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com