• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Vad är Addends i Math Addition Problem?

  Addends är siffror som används i ett additionsproblem, 2 + 3 = 5. Två och 3 är tillägg, medan 5 är summan. Additionsproblem kan ha två eller flera tillsatser, som kan vara ett- eller tvåsiffriga nummer. Addends kan vara positiva, som 5 eller negativa, till exempel -6.

  Betydelsen av Addends

  Utbildare använder tillägg för att undervisa grundläggande tillägg till små barn. Barn börjar med att lära sig grundläggande tilläggskunskaper för summan upp till 10, och när de är bekväma med det angivna antalet använder lärare tillägg för att införliva större antal uppsättningar från 20 till 100. Förstå addends och deras funktioner lär barnen grunderna i nummeroperationer och förbättrar matematisk resonemang och problemlösningsförmåga.

  Saknar Addends

  Saknade addends är exakt som namnet antyder, vilket betyder tillsatser som saknas från den matematiska ekvationen. Ett uttalande som 4 + _ = 8 innehåller en känd addend, en okänd eller saknad addend och summan. Syftet med att lära tillägg så här är att introducera eleverna till grunderna för algebraisk matematik. Så om en student känner till 5 + 6 = 11 och han ser ett problem som anger 5 + _ = 12, kan han använda sin grundläggande kunskap om tillsatser och deras summor för att börja lösa problemet. Detta är en användbar färdighet för att lösa ordproblem.

  Tre eller fler tillägg

  Tillsatsproblem kan ha mer än två tillägg. Problem som 8 + 2 + 3 = 13 har tre tillsatser som är lika 13. Dessutom måste problem som har tvåsiffriga nummer, som 22 + 82, innehålla ett nummer i hundratals kolumnen för att lösa problemet, vilket kräver tillsättning av ännu en annan tillägg. Problem med tre eller flera tillsatser lär eleverna det viktiga konceptet att gruppera nummer tillsammans för att lösa problemet snabbt. Gruppering är också viktigt eftersom det hjälper eleverna att bryta ner stora problem i mindre hanterbara problem som minskar risken för matematiska fel.

  Övningar med tillägg

  Först lär eleverna att identifiera tillsatser och deras funktioner dessutom problem. Därefter börjar lärare med enkla tillägg eller de som anses räkna nummer 1 till 10. Eleverna lär sig också dubbla tillsatser: 5 + 5 = 10 och 6 + 6 = 12. Därifrån introducerar lärare övningen som kallas dubblar plus en, en process som frågar eleverna att ta en dubbel addend, 4 + 4, och lägg till 1 till problemet för att bestämma lösningen. De flesta eleverna säger 4 + 4 = 8, så om du lägger till 1 får du 9. Det här lär dig också att gruppera färdigheter till studenter. Lärarna använder också denna gruppkunskap för att lära eleverna om nummerorder (dvs 5 + 4 = 9 och 4 + 5 = 9), så eleverna inser att summan inte förändras trots ordningsdifferensen för tillsatserna, en teknik som kallas omvänd ordning addends.

  Samma sumtillägg

  En annan övning för att lära eleverna om tillsatser kallas samma summande tillägg. Lärare ber eleverna att lista alla tillägg som motsvarar en viss summa. Läraren frågar till exempel om alla tillägg som är lika med 15. Eleverna svarar med en lista som läser 1 + 14, 2 + 13, 3 + 12, 4 + 11, 5 + 10 och så vidare tills alla tillägg som är lika 15 ingår. Denna färdighet förstärker omvänd ordertänkande och problemlösning för saknade tillägg.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com