• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar hastighetsförhållandet

  En växel består av tandade hjul fästa på axlarna. Det skapar en mekanisk fördel i en rad applikationer, till exempel en cyklist använder växlar för att intensifiera effekten av hans tryck på pedalerna. Växlar har många egenskaper, varav en är hastighetsförhållandet, ofta känt som växelkvot. Det här är förhållandet mellan ingångsväxelns varvtal och utväxlingshastigheten, det vill säga hur många gånger inmatningsväxeln ska rotera för att utmatningsväxeln ska rotera en gång.

  TL; DR ( För länge, läste inte)

  Ett redskap består av tandade hjul ("tänder") som är anslutna till axlar. För att beräkna hastighetsförhållandet, annars känt som utväxlingsförhållande, delar du antalet ingångar av ingången med antalet kugghjul på utväxeln.

  Speed ​​Ratio Definition

  Ett växeltåg består av mer än ett kugghjul som är kopplat till varandra och deras tänder sammanlås. När en maskin har två växlar i olika storlekar, blir det mindre växeln snabbare än den större växeln. När det första växeln (föraren eller ingången växlar), växlar det andra växeln (det drivna eller utmatningsväxeln) som svar. Skillnaden mellan hastigheten på de två växlarna kallas hastighetsförhållandet eller växelkvoten.

  Körhastighetsberäkning

  Förhållandet bestäms av antalet tänder på varje kugghjul. Beräkna hastighetsförhållandet mellan två växlar genom att dividera vinkelhastigheten hos utväxlingsratet (representerat numeriskt av antalet tänder) med ingångsväxelns vinkelhastighet (representeras numeriskt av antalet tänder).

  Hastighet Ratio exempel

  Säg att du har ett ingångs redskap med 10 tänder och ett utväxlingsdon med 20 tänder. Du hittar hastighetsförhållandet genom att arbeta ut 20 ÷ 10 = 2. Detta par växlar har en hastighetsration på 2 eller 2/1. Med andra ord växlar ingångsutrustningen två gånger så att utmatningsväxeln roterar en gång.

  Beräkning av hastighetsutgång

  Om du känner till hastighetsrationen och hastighetsingången kan du beräkna hastighetsutgången med hjälp av formelutgångshastighet = ingångshastighet ÷ hastighetsförhållande. Om du till exempel har ett hastighetsförhållande på 3, och ingångsväxeln roterar med 180 varv per minut, tränar du 180 ÷ 3 = 90. Utgångshastigheten är 90 varv /minut. Du kan vända denna formel för att träna hastighetsingången om du känner till hastighetsutgången och hastighetsförhållandet. Om du till exempel har en hastighetskvot på 4 och utväxlingen roterar med 40 varv per minut, träna 40 x 4 = 160. Inmatningshastigheten är 160 rpm.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com