• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man använder en kalkylator för att hitta Ratios

  Ratios beskriver förhållandet mellan två liknande värden, vilket visar hur många gånger ett värde innehåller eller finns i det andra. Till exempel är förhållandet mellan kvinnliga studenter och manliga studenter 4 till 1, det finns fyra kvinnliga studenter för varje manlig student. Det är lätt att hitta kvoter på en kalkylator.

  Identifiera datapunkter

  Identifiera de två datapunkterna. Till exempel, säg att du vill hitta förhållandet mellan jordgubbar och hallon i en trädgård som har 108 jordgubbar och 84 hallon. Dina uppgifter är 108 och 84.

  Hitta bästa vanligaste faktorn

  Bestäm den största gemensamma faktorn för båda siffrorna i ditt förhållande. Detta är det största numret som kan delas in i båda talen lika. I det här exemplet är den största gemensamma faktorn 12 eftersom det här är det största antalet som delar upp båda värdena jämnt.

  Inmatning första nummer

  Ange ditt första nummer i räknaren. I det här exemplet anger du det totala antalet jordgubbar, 108.

  Dela med den största gemensamma faktorn

  Tryck på divide (÷) -knappen på din räknare och skriv sedan in den största gemensamma faktorn som du hittade i steg 2. Tryck på equalals (=) -knappen. Skriv detta nummer ner. I det här exemplet tränar du 108 ÷ 12 = 9.

  Inmatning Andra nummer

  Ange det andra numret i ditt förhållande. I det här exemplet skriver du in 84.

  Dela med den största gemensamma faktorn

  Tryck på delningsknappen, skriv in den största gemensamma faktorn och tryck på equalals-knappen. Skriv detta nummer ner. I det här exemplet jobbar du 84 ÷ 12 = 7.

  Express Ratio

  Uttryck ditt förhållande med siffran i steg 3 och numret i steg 5. I det här exemplet är förhållandet 9: 7. Med andra ord är förhållandet mellan jordgubbar och hallon 9: 7. För varje nio jordgubbar finns det sju hallon.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Du kan uttrycka förhållandet på olika sätt. I det här exemplet kan du uttrycka förhållandet som 9: 7, 9-7 eller 9/7.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com