• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur påverkar ljudet hjärtfrekvensen?

  Som definierad av Mayo Clinic är hjärtfrekvensen antalet hjärtslag per minut (bpm). Det är baserat på antalet ventrikelkontraktioner som ligger i hjärtans nedre kamrar. En hjärtfrekvens ger också pulsavläsningen som en viktig faktor för att kontrollera kroppens tillstånd. Pulsen är en känsla av tryck som skapas av blodets kraft som rör sig genom blodkärl på grund av hjärtfrekvensen. Kontroll av puls och dess intervaller av tryck ger en uppskattning av hjärtfrekvensen. Normala hjärtfrekvenser är 60 till 100 slag per minut. Ju lägre antal, desto effektivare är hjärtat i dess funktion. Hjärtfrekvensen kan påverkas av aktivitet, fitnessnivå, känslomässigt tillstånd och medicin.

  Hur ljud kan påverka hjärtfrekvensen

  Hjärtfrekvensen styrs av kroppens system för elektriska och kemiska reaktioner som regleras av nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet är en del av nervsystemet som i arbetet med det parasympatiska nervsystemet reglerar kroppens automatiska funktioner inklusive hjärtfrekvensen. De sympatiska och parasympatiska nervsystemet kan förändra hur kroppsliga funktioner fungerar under stressstunder. I kamp-eller-flyg-tillståndet genomgår människokroppen förändringar, bland annat snabbare andning, förändringar i pupils dilation och snabbare hjärtfrekvens. Det är denna reflex och respons som kan utlösas av ljud, speciellt höga och plötsliga ljud som utlöser nervsystemet att reagera. Denna reaktion är en grundläggande människokroppsfunktion som är utformad för att reagera på fara (t.ex. alerted av ljudet av ett djurs grumla). Denna reaktion ökar hjärtfrekvensen.

  Terapi

  En typ av ljudterapi används för att positivt påverka hjärtfrekvensen. Genom att stimulera nerverna i örat kan det parasympatiska systemet vara avslappnat vilket orsakar en saktning av hjärtfrekvensen och andning. Vissa typer av ljudterapi hävdar också att de påverkar neurotransmissionen av vägar i hjärnan, vilket orsakar lugnande av cirkulations- och sensoriska system.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com