• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur man går från CM till MMHG

  Meteorologer och forskare använder olika metoder för att beskriva tryck. En gemensam rapporteringsenhet är centimeter (cm) vatten och en annan är millimeter (mm) kvicksilver. Enheter av mm kvicksilver förkortas ofta mm Hg eftersom "Hg" är den kemiska symbolen för kvicksilver. Dessa enheter går tillbaka till tidiga metoder för mätning av tryck och beskriver höjden på en kolonn med vatten eller kvicksilver som ett givet lufttryck skulle kunna stödja. Normalt atmosfärstryck är till exempel 760 mm Hg. Du kan konvertera från cm vatten till mm Hg med en grundläggande matematisk operation.

  Ange värdet av tryck, i enheter av centimeter (cm) vatten, i räknaren. Till exempel, om din tryckavläsning var 500 cm vatten skulle du ange 500.

  Dela upp det värde du just angett med 1,36. Detta tal är en omvandlingsfaktor baserad på de relativa densiteterna vatten och kvicksilver och skillnaden mellan centimeter och millimeter. I exemplet skulle du räkna ut 500 /1.36 = 368.

  Beräkna resultatet av din beräkning som tryckavläsning i enheter av millimeter (mm) kvicksilver (Hg). Tryckavläsningen för exemplet skulle vara 368 mm Hg.

  Tips

  Du kan också konvertera andra vägen från mm Hg till cm vatten genom att multiplicera med 1,36.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com