• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Zooplankton Vs. Fytoplankton

  De små organismerna som reser längs havsströmmarna och drivs i färskvattenförekomster kallas plankton, som kommer från ett grekiskt ord som betyder "drifter" eller "vandrare". De två huvudkategorierna av plankton är zooplankton och fytoplankton. Trots att de är likartade i storlek, bor i samma vattenkroppar och är båda avgörande för det marina ekosystemet, har de två typerna av organismer sina egna definierande egenskaper.

  Primär skillnader

  De flesta betydande skillnad mellan zooplankton och fytoplankton är att zooplankton är protozoer och djur, medan fytoplankton är fotosyntetiska organismer, inklusive alger (protister), blågröna alger eller cyanobakterier (bakterier) och organismer som dinoflagellater, som inte passar in i en enda grupp. Det vanligaste fytoplanktonet är diatomer, fotosyntetiserande dinoflagellater och blågröna alger. Zooplankton innefattar protozoaner som foraminiferaner, radiolarians och icke-fotosyntetiserande dinoflagellater samt djur som små fisk och kräftdjur som krill.

  Vad äter vad

  Som fytoplankton är växter får de sina energi genom omvandling av solljus i fotosyntes och dra näringsämnen från vattnet runt dem. Zooplankton matar vanligtvis på andra plankton, inklusive fytoplankton och zooplankton, tillsammans med bakterier och olika typer av partikelformiga växtämnen. Fytoplankton är den främsta matkällan för zooplankton.

  Där de lever

  Eftersom fytoplankton är beroende av solen för maten, tenderar de att bo nära vattnet, där det finns gott om Sol. Djurplankton, å andra sidan, förblir ofta i de djupare delarna av vattnet där det är lite solstråle och reser till ytan under natten för att mata. Båda former av plankton kan hittas i oceaner runt om i världen och i många färskvattenförekomster som sjöar och dammar.

  Ekologisk betydelse

  Plankton är den grundläggande matkällan för en mängd marina arter, från små fisklarver som torsk hela vägen upp till jätte baleenvalar. Både zooplankton och fytoplankton spelar inte bara en viktig roll i det marina ekosystemets stabilitet, men de fungerar också som en indikator på vattenhälsan, eftersom de påverkas av små förändringar i miljön. Förändringar i temperatur eller surhet eller en ökning av näringsämnen från avrinning och föroreningar kan alla ha dramatiska effekter på plankton. Ofta kan förändringar i plankton avslöja tidiga varningsskyltar om ett problem i miljön.

  Tecken på problem

  Ett tecken på obalans kallas en rödvatten. Röda tidvatten, även kända som skadliga algblomningar, är en överväxt av alger, en typ av fytoplankton som kan täcka ytan av vattnet. I allvarliga fall kan algernas massiva överväxt kunna frigöra tillräckliga toxiner för att orsaka avlivning av fisk och marina djur i området, vilket skapar det som kallas en dödzon i vattnet.

  Syreproducenter < Fytoplankton, som frigör syre genom fotosyntes, är ansvarig för att producera hälften av världens syre. Dessa små organismer skyddar jordens atmosfär, liksom de som utgör grunden för marina livsmedelskedjor.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com