• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur påverkar energidrycker växter?

  Energidrycker konsumeras rekreationsmässigt, antingen rent för smak eller för att öka vakenhet och energi och minska trötthet. Dessa drycker innehåller olika föreningar med stimulerande effekter på människor, med typen och kvantiteterna av dessa föreningar som varierar mellan olika drycker. Dessa produkter har också potential att påverka växtutvecklingen. Vissa olika föreningar kan antingen hjälpa till eller stunt växttillväxt, medan andra verkar ha liten effekt. Vanliga energidryckingredienser inkluderar koffein, glukos, ginseng och taurin.

  Effekterna av koffein

  På människor är koffein ett stimulansmedel i centrala nervsystemet. Men i växter kan koffein ha en hämmande effekt, stampa tillväxten och orsaka växter att bli sjukliga. Denna effekt kan hänföras till olika mekanismer. Koffein absorberar kalcium, ett viktigt växtnäring, vilket resulterar i tunnare kärlvävnad och påverkar processer som membranfunktion, proteinsyntes, avgiftning och nedbrytning av stärkelse för energi. Energidrycker med lägre koffeinhalt rekommenderas därför om målet är förbättrad växttillväxt, och vissa studier har föreslagit att små mängder koffein kan vara fördelaktiga för växter.

  Effekterna av glukos

  Fotosyntes är den kontinuerliga processen där ljusenergi används av växter för att omvandla koldioxid och vatten till glukos och syre. Glukos används av växter för att frigöra energi, liksom att producera cellulosa, vilket stärker cellväggar och proteiner som klorofyll och enzymer, vilka båda är viktiga för växtfunktioner. Så det kan vara naturligt att anta att en ökning av glukos skulle vara till nytta för växttillväxten. Faktum är att många trädgårdseksperter rekommenderar glukos för att öka en anläggnings energireserver. En koncentrerad sockerlösning kan emellertid också påverka tillgången och upptagningen av vatten, vilket påverkar cellväggen, vilket orsakar växter som vill och fördröjer blomningen.

  Effekterna av Ginseng

  Ginseng (Panax ginseng) är en ört med en lång historia för användning i traditionell kinesisk medicin. De stimulerande effekterna av ginseng på människor är hänförliga till föreningar som kallas ginsenosider, och ginseng innehåller också olika andra föreningar, inklusive vitaminer och mineraler. Den torkade ginsengrot och extrakt som framställs av den används för både traditionella förberedelser och moderna energidrycker. Vitaminer som B6 och mineraler som zink kan uppmuntra övergripande växtskydd och tillväxt, även om effekterna av ginsenosider på växttillväxt inte är kända.

  Effekterna av Taurin

  Taurin är en organisk syra som stöder utvecklingen av nervsystemet. Den finns naturligt i animaliska produkter som fisk och kött men är nästan obefintlig i växter. Taurin ingår i energidrycker för att hjälpa mentala och atletiska prestationer. Studier har föreslagit att taurinbehandlingar kan främja tillväxten av plantorplantor, öka rotlängden, växthöjden och biomassan samtidigt som man förbättrar fotokemisk effektivitet och skyddar mot membranskador. Flera energidrycker innehåller tillräckligt höga nivåer av taurin för att ge sådana effekter på växttillväxten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com