• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar Arcsec

  Arcsec är en notering för den trigonometriska funktionen "arcsecant". Funktionen arcsec (z) tar ett argument (betecknat som "z") och finner vinkelformatet. Argumentet för arcses är en "sekant" -funktion (abreviated as "sec") -värdet. Om vi ​​betraktar en rätt triangel definieras sekantfunktionen av förhållandet mellan hypotenuslängden och den intilliggande sidlängden som är omvänd till cosinusdefinitionen. Således, cosinus (vinkel) = 1 /sekant (vinkel).

  Dela "1" av argumentet "z" i arcsec (z) -funktionen. Observera att "z" är lika med sekant (vinkel) och 1 /z är cosinus (vinkel). Om exempelvis arcsec (4) är cosinus "1/4" värde eller 0.25.

  Beräkna arccosin (arccos) funktionen "1 /z" för att få arcsec (z) med en räknare. Vinkel = arcsec (z) = arccos (1 /z). I exemplet är arcsec (4) = arccos (0,25) = 75,52 grader.

  Beräkna arcsecant om funktionen ges som arcsec (sek (Z)) t.ex. bågsek (sek (45)). I ett sådant fall behöver du inte beräkna sekantvärdet och följ sedan steg 1 och 2. I stället får du ett omedelbart svar: arcsec är lika med Z. I det här exemplet är arcsecant av sek (45) 45.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com