• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur fungerar en fallskärm?

  Även före flyktens ankomst i början av 1900-talet hade mänskligheten strävat efter att perfekta fallskärmen. Faktum är att rudimentära versioner av dessa livräddningsanordningar går tillbaka till åtminstone 15-talet och Leonardo da Vinci. Med applikationer som sträcker sig från skyddsskytte till militära stridsuppdrag, kommer fallskärmar idag i olika former som konstruerats för specifika ändamål och inställningar. Följaktligen arbetar dessa på relaterade men tydliga sätt.

  Fallskärm Basics

  Alla fallskärmar är utformade för ett grundläggande ändamål: Att sakta ner ett tyngdstyrd fall av ett föremål - ofta en person, ibland livlig last - genom luften. De gör det genom att dra nytta av atmosfärstryck, en fysisk kvantitet som till ingenjörer är oftare en olägenhet än en välsignelse. Ju större drag som genereras av en fallskärm, desto långsammare kommer ett visst objekt som är fäst vid den fallskärmen att falla ner till jorden. I ett vakuum skulle en fallskärm vara värdelös eftersom det inte skulle få några luftmolekyler att "dra" emot.

  Fallskärmens huvuddel kallas en baldakin, vilka ballonger utåt som dess nyttolast börjar falla. Kapellens form är den största determinanten av fallskärmens beteende.

  Runda fallskärmar

  De tidigaste runda fallskärmarna var cirkulära när de utplattades och detta gjorde dem särskilt instabila i funktion eftersom de motstod att bilda en kupol form; Detta ledde till ett stort antal dödsolyckor. Senare arbetade militärbyggda runda fallskärmar mycket bättre eftersom de var paraboliska i form. Vissa runda fallskärmar är inte styrbara, så de reser i enlighet med rådande vindförhållanden. Styrbara runda fallskärmar har dock hål som skärs i kanterna på kanterna, så deras passagerare kan utöva en viss landningskontroll. Runda fallskärmar används ofta i medicinska uppdrag och vid tappning av militärlast.

  Andra vanliga mönster

  För många ändamål har den ursprungliga runda eller koniska fallskärmen ersatts av ram-luften, eller parafoil, fallskärm. Denna typ av rännan har en självuppblåsbar baldakin; som ett resultat, vid utplacering skapar det en mycket större dragkraftstyrka än en rund modell, och dess sluthastighet är också långsammare. Dessutom ger den långsammare nedstigningen fallskärmen större kontroll över fallets riktning.

  För flygplan i flygplan som körs med supersoniska hastigheter, vilket kan leda till att de ovan nämnda rutorna bryter isär, är band eller ringskärmar verktyget av val. Dessa har hål inbyggda i baldakinen för att minska det tryck som materialet utsätts för, men dessa hål är inte så stora att själva rännan är ineffektiv som säkerhetsverktyg.

  Distributionsenheter

  Många moderna fallskärmar är mycket mekaniserade, med mönster och funktioner som tar upp hur klyftan fungerar i de kritiska ögonblicken när och efter nyttolasten släpps från ett flygplan. Till exempel initierar en drogue-pistol fallskärmutlösning genom att skjuta en projektil kopplad till klyftan av en stigare med hög hastighet, medan en traktorraket tar objektet anslutet till fallskärmen ut ur flygplans nyttolastrum och introducerar det i luftströmmen. Slutligen släpper en mortel en packad fallskärm som en enda enhet, och initierar installationsprocessen snabbt och smidigt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com