• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man konverterar volym från densitet

  Densitet beskriver förhållandet mellan massan av ett ämne och dess volym. Den ges av formelens densitet är lika med massa dividerat med volym (densitet = massa /volym). Om densiteten och massan av ett ämne är kända kan därför volymen bestämmas genom att massan divideras med densiteten (volym = massa /densitet).

  Massan kan också bestämmas genom omstrukturering av formeln så att volymen multiplicerad med densitet är lika med massa (massa = volym x densitet). Vid bestämning av ämnets massa eller volym från dess densitet måste ämnets densitet vara känd.

  Identifiera densiteten hos ämnet som används. Densitet är en fysikalisk egenskap hos ett ämne. Dessa värden kan bestämmas i referensmaterial för ämnet. Till exempel har rent vatten en densitet på ett gram per kubikcentimeter vid fyra grader Celsius. Observera att ämnets densitet förändras med temperatur.

  Mäta massan av ämnet. Detta kan göras med en trippelbalansbalans eller elektronisk balans. Var noga med att nollbalansera innan någon mätning görs.

  Med en elektronisk balans innebär det bara att du trycker på tångknappen medan panelen är tom. Att nollställa en trippelbalansbalans kräver att de rörliga massorna glider till nollpositionen och justerar pekaren med nivåmärket. Om pekaren inte är inriktad roterar du tarajusteringsknappen, vanligtvis placerad under pannan, tills pekaren är jämn.

  Dela massan med ämnets densitet för att bestämma volymen (massa /densitet = volym ). Kom ihåg att hålla måttenheterna konsekventa. Om tätheten exempelvis anges i gram per kubikcentimeter, mät sedan massan i gram och ge volymen i kubikcentimeter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com