• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur beräknar jag kvadratisk medeldiameter?

  Beräkningen av kvadratisk medeldiameter, en konventionell mätning av den genomsnittliga träddiametern i ett stativ, kräver uppskattningar av stativets basala area per hektar och träd per hektar. Basalareal per acre, ett mått på ståndets lager, utgörs av medelvärdet av summan av tvärsnittsarean för alla träd som tas på 4 1/2 fot över marknivå.

  Tryck på "( "på räknaren.

  Tryck på" ("igen och ange sedan basalområdet per acrefigur.

  Tryck på" /"sedan träden per akrefigur följt av") ".

  Tryck på "/" igen och skriv "0.005454." Tryck på "").

  Tryck på tangenten "x till kraften", en kursiv "x" med "y" i superskriften ovanför .

  Ange "0.5" och tryck på equalals-knappen. Displayen visar den kvadratiska medeldiametern i tum, den traditionella mätningen som används.

  Tips

  Kvadratisk medeldiameter är lika med ([BAPA /TPA] /0.005454) till effekten av 0.5.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com