• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar massa från Density

  Tätheten hos ett objekt mäter hur mycket objektet väger i förhållande till hur mycket utrymme objektet tar upp. Täta föremål har en högre vikt per volymenhet; mindre täta föremål väger mindre per volymenhet. I standardsystemet mäts densitet vanligtvis i kilogram per kubikmeter, kilogram per kubikcentimeter eller gram per kubikcentimeter. I US-systemet mäts densitet vanligtvis i pund per kubikmeter eller pund per kubikfot. För att beräkna massan behöver du veta densiteten och volymen.

  Bestäm densiteten hos objektet som du vill beräkna massan av. Exempelvis är tätheten av koppar lika med 0,324 lbs per kubikmeter.

  Bestäm volymen för objektet du vill bestämma massan av. Om föremålet är en vanlig form, såsom en rektangulär prisma, kan du mäta dimensionerna och använd volymen formel, såsom längd gånger bredd gånger höjd, för att beräkna volymen. Om du till exempel har en kopparrektangulär prisma som mäter 4-by-6-by-2 inches, skulle volymen vara 48 kubikmeter.

  Om föremålet är oregelbundet kan du fylla en bägare halvvägs med ett vatten, spela in volymen och placera objektet i vattnet. Subtrahera den ursprungliga volymen från den slutliga volymen för att bestämma volymen på föremålet.

  Multiplicera volymen av föremålet med materialets densitet. Om du till exempel har 48 kubikcentimeter koppar och kopparens densitet är 0,244 lbs per kubikmeter, skulle objektets massa vara 15.552 pund.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com