• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar vinkelacceleration

  Vinkelacceleration liknar linjär acceleration, förutom att den färdas längs en båge. Ett exempel på vinkelacceleration skulle vara en propellerspinnning för flygplan för att nå ett önskat antal varv per minut (rpm). Du kan beräkna vinkelacceleration genom att beakta vinkelhastighetens förändring med hänsyn till tiden som krävs för acceleration. Detta är samma metod som används för linjär acceleration, förutom att linjär acceleration härrör från linjär hastighet.

  Erhålla nödvändiga data. Du behöver startvinkelhastigheten och slutvinkelhastigheten. Du behöver också tiden för att accelerera mellan de två hastigheterna.

  Anta att du vill beräkna vinkelaccelerationen hos en propellern som tar 8 sekunder att gå från stillastående till 3000 rpm. Startvinkelhastigheten är i detta fall 0 rpm - eftersom propellern är stillastående - och slutvinkelhastigheten är 3000 rpm. Accelerationstiden är 8 sekunder.

  Beräkna förändringen i vinkelhastigheten genom att subtrahera startvinkelhastigheten från slutvinkelhastigheten. I vårt exempel är 3000 rpm minus 0 rpm 3 000 rpm.

  Konvertera ändringen i vinkelhastighet till samma enheter som din tidsmätning. I det här exemplet skulle du ändra varv per minut till varv per sekund (rps) genom att multiplicera förändringen av vinkelhastigheten (som vi beräknat i steg 2) med 60. Med andra ord är 3 000 rpm multiplicerat med 60 sekunder 180 000 rps.

  Fördela förändringen i vinkelhastigheten med accelerationstiden (det vill säga tiden som krävdes för att gå från startvinkelhastigheten till ändvinkelhastigheten). I vårt exempel skulle du dela 180 000 rps med 8 sekunder. Detta resulterar i en vinkelacceleration av 22 500 varv per sekund, per sekund (dvs rps kvadrat). För varje sekund som passerar ökar hastigheten med 22 500 rps.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com