• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vad är sex typer av EMR?

  Elektromagnetisk strålning, eller EMR, innehåller alla typer av energi som kan ses, filt eller inspelas. Synligt ljus är ett exempel på EMR, och synligt ljus som återspeglar objekt kan vi se dessa objekt. Andra former av EMR, såsom röntgenstrålar och gammastrålar, kan inte ses med blotta ögat och kan vara farliga för människor. EMR mäts i våglängder, och desto kortare våglängden, som är avståndet mellan tråget mellan två höga punkter i EMR-vågan, desto större energi används för att skapa strålningen.

  Synligt ljus

  Det ljus vi ser, reflekteras av objekt, har en våglängd uppmätt i nanomätare eller nm för korta. En nanometer är en miljardtedel av en meter. Det ljus som vi kan se med egna ögon är känt som det synliga spektret, och varierar från person till person, beroende på känsligheten hos en persons ögon. Det synliga spektrumet ligger i intervallet 380nm till 750nm, men på Harvard University webbplats står det att det astronomiska området för synligt ljus är 300nm till 1000nm.

  Radiovågor

  Radiovågor har mycket större våglängd än synligt ljus. Radiovågor är de vi skapar för att sända radio- och televisionssignaler genom atmosfären. AM- eller amplitudmoduleringsradio vågor, är längre än FM, eller frekvensmodulationsradio vågor, och är bättre att böja runt stora objekt, vilket betyder att de är användbara för överföringar i bergsområden. AM-våglängder kan mätas i hundratals meter, medan FM-våglängden går till drygt hundra meter. FM-signaler ger vanligtvis bättre ljudkvalitet, eftersom FM-signaler är mindre mottagliga för störningar från andra EMR-vågor, till exempel de som tillverkas av ledkablar eller passande fordon.

  Ultraviolett ljus

  Ultraviolett ljus , eller UV-ljus, är det ljus som orsakar solbränna på människans hud. I vårt solsystem är det mesta av UV-ljuset som når jorden skapat av solens heta gas. Jordens atmosfär absorberar det mesta av UV-ljuset som når det, i ett lager av den övre atmosfären som kallas ozon.

  Infraröd

  Infrarött ljus har en våglängd som är längre än standard rött ljus, och även om det anses vara en del av det röda färgspektret, är infraröda våglängder fortfarande mycket kortare än till exempel radiovågor. Infrarött vågor uppträder i intervallet från 1000 nm till en millimeter i längd. Infraröd strålning är skapad av föremål med en temperatur på mindre än 1.340 grader Fahrenheit eller 1000 grader Kelvin. Människor, med kroppstemperaturer på 98,6 grader Fahrenheit, avger infraröd strålning, och det här är det som ses när man tittar genom nattvisionsglasögon för att se människor genom mörkret.

  Röntgenbilder

  Det tar en hög effekt på energi för att skapa röntgenstrålar. Röntgenstrålar förekommer i intervallet 0,01 till 10 nm. Röntgen som används för att skapa fotografier av ben i människokroppen skapas vid våglängder på cirka 0,012 nm, vilket ligger nära den kortaste gränsen för röntgenspektrumet. Röntgen vid denna våglängd tränger inte genom benet men kommer att tränga in i mänsklig vävnad. Det resulterande visar arean av ben som fotograferades. Överexponering för röntgenstrålar är skadlig för människor, så människor som arbetar med röntgenstrålar måste vidta försiktighetsåtgärder för att förbli skyddade från den bildade strålningen.

  Gamma Rays

  Gamma strålar behöver extremt höga energikällor för att skapa dem. Enligt webbplatsen för Harvard University behövs gas vid en miljarder grader, så att solfläckar och blixtnedslag kan vara källor till gammastrålning. Nukleära explosioner genererar också gammastrålar, och gammastrålar har våglängder på mindre än 0,01 nm. Gamma strålar kan penetrera mänsklig vävnad, och även ben, och är extremt skadliga för människor.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com