• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar koncentration från densitet

  Densitet och koncentration beskriver både mängden av ett lösningsmedel per volymenhet av ett lösningsmedel. Det tidigare värdet mäter massa per volym. Det senare värdet mäter hur många mol atomer existerar per volymenhet. Lösningsmassan berättar hur många molar den innehåller. Du kan beräkna lösningens massa så länge du vet lösningen och lösningsmedlets massa. Lösningens densitet gör att du kan beräkna volymen.

  Dela lösningsmassans massa med sin molära massa. Om lösningen exempelvis innehåller 30 gram silvernitrat, som har en molvikt på 169,88: 30 /169,88 = 0,176 mol.

  Lägg massan av lösningsmedlet till lösningsmedlets massa. Om silvernitratet är upplöst i 70 gram vatten: 30 + 70 = 100 gram.

  Dela detta svar med lösningens densitet. Om dens densitet är 1.622 gram per kubikcentimeter: 100 /1.622 = 61.65. Detta svar är lösningens volym, mätt i kubikcentimeter.

  Dela ditt svar med 1000 för att konvertera det till liter: 61.65 /1.000 = 0.06165.

  Dela svaret på steg 1 genom svaret till steg 4: 0,176 /0,06165 = 2,85 mol per liter

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com