• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar öppningsstorlek

  När man skapar ett rörsystem är det viktigt att veta hur stor din restriktiva enhet eller öppning ska vara för att den bestämmer den lämpliga trycknivån och flödeshastigheten för systemet. Det finns några anledningar till varför du kanske vill installera en öppning, vilket inkluderar att öka linjetrycket och minska flödet genom linjen. Du kan beräkna öppningsstorleken med hjälp av en formel, men du måste känna till några nyckeltal innan du börjar.

  Skriv ner flödet av vätskan som kommer att gå igenom rörsystemet i kubikfot per sekund . Exempelvis kan vätskeflödet i ett system vara 8 kubikfot per sekund.

  Skriv ner vätskans hastighet som strömmar genom rörsystemet i fötter per sekund. Vätskans hastighet i systemet som beskrivs i steg 1 kan exempelvis vara 2 fot per sekund.

  Dela vätskans flöde med vätskans hastighet för att bestämma öppningens yta i kvadratfot . I det ovanstående exemplet skulle du dela 8 vid 2. Det totala området av öppningen skulle vara 4 kvadratmeter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com