• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Operativa principer för pyrometrar

  Pyrometeranordningen mäter ytobjektstemperaturer utan att komma i kontakt med objektet. Objekt kan avge termisk strålning. Pyrometeranordningen plockar upp dessa strålningsvågor och mäter dem eftersom värme kan producera proportionella strålningsvågor. Pyrometrar har en mängd olika tillämpningar, bland annat metallurgi, ångpannor, luftballonger och saltbadugnar, bland annat. Pyrometeranordningen kan också kallas en stråltermometer, och du kan använda villkoren utbytbart.

  Grundläggande design

  Den grundläggande pyrometern, även om den kommer i olika modeller och typer, har två grundläggande komponenter. Den består av optiska system och detektorer. En pyrometers optiska system kommer att fokusera på ett objekts energiutsläpp. Den skickar strålning till detektorn, komponenten är mycket känslig för strålningsvågor. Detektorn matar sedan ut data på strålningen, särskilt temperaturen hos objektet från vilket strålningen kom. Detektorn får sin temperatur genom att analysera strålens energinivåer, som är direkt proportionell mot sin temperatur.

  Andra typer av pyrometrar

  Infraröda pyrometrar, även kända som infraröda termometrar, bär samma designprinciper som den grundläggande pyrometern. En anmärkningsvärd distinktion är emellertid att dessa typer av pyrometerns kamera mäter strålningsenergi från ett större avstånd. De gör detta genom mätning av våglängder mellan intervallet 0,7 och 20 mikron. Optiska pyrometrar arbetar genom att använda ett tråd i pyrometern. Användaren bestämmer temperaturen genom att matcha objektets färg med filamentets färg.

  Fördelar och nackdelar

  Som med vilken enhet som helst, har pyrometrar fördelar och nackdelar. De brukar jämföras med termometrar som gör kontakt med ett föremål. Detta är pyrometerns första proffs; det kan mäta temperaturen på föremål utan att behöva ta kontakt med dem. Olika modeller kan mäta objektets temperaturer från olika avstånd. Pyrometrar är också allmänt robusta. Pyrometeranordningen är dock dyr att producera, och detta är en av nackdelarna. En annan förutsättning är att den inte fungerar i dammiga förhållanden.

  Användning av Pyrometrar

  Eftersom pyrometrar mäter föremål från ett avstånd, finner du det mest fördelaktigt att använda dem för föremål som är farliga för beröring med standard termometeranordningar, eller för föremål som är oåtkomliga eller rörliga. Du kan använda pyrometrar i metallurgiska verksamheter, inklusive smältning. Ångkokare använder enheten genom att installera den i en supervärmare och mäta ångtemperaturer. Luftballongoperatörer använder pyrometrar för att mäta värmen överst på ballongen för att säkerställa att tyget inte överhettas.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com