• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man skriver en prediktslikvation för en scatterplot

  En scatterplot-funktion spänner spridning över en grafs axlar. Punkterna faller inte på en enda rad, så ingen enskild matematisk ekvation kan definiera dem alla. Ändå kan du skapa en prediksionsekvation som bestämmer varje punkts koordinater. Denna ekvation är funktionen av linjen med bästa passform genom plotens många punkter. Beroende på styrkan i korrelationen mellan grafens variabler kan den här linjen vara väldigt brant eller nära horisontell.

  Rita en form runt alla punkter på scatterplot. Denna form ska visas betydligt längre än den är bred.

  Markera en rad genom denna form och skapa två lika stora former som är längre än de är breda. Ett lika stort antal scatterpunkter ska visas på vardera sidan av den här raden.

  Välj två punkter på raden du har ritat. För detta exempel, föreställ dig att dessa två punkter har koordinater för (1,11) och (4,13).

  Dela skillnaden mellan dessa punkters y-koordinater med skillnaden i deras x-koordinater. Fortsätter detta exempel: (11-13) ÷ (1 - 4) = 0.667. Detta värde representerar lutningen av linjen med bästa passform.

  Subtrahera produkten av denna lutning och en punkts x-koordinat från punktens y-koordinat. Applicera detta till punkten (4,13): 13 - (0,667 × 4) = 10,33. Detta är avlyssningen av linjen med y-axeln.

  Ersätt linjens lutning och avlyssning som "m" och "c" i ekvationen "y = mx + c." Med detta exempel producerar detta ekvationen "y = 0.667x + 10.33". Denna ekvation förutspår y-värdet av vilken punkt som helst på plottet från dess x-värde.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com