• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vad är en Deltavinkel?

  En deltavinkel, en term som är känd för civilingenjörer, är en mätning som används vid konstruktion av vägar. Deltavinkeln används för att göra andra relevanta beräkningar, eller det kan bestämmas med kända mätningar.

  Definition

  En deltavinkel är mätningen i grader där två raka linjer, även kända som tangenter , korsa.

  Horisontell cirkulär kurva

  En horisontell cirkulär kurva är en matematisk beräkning som bestämmer den optimala ljusbågen mellan två tangenter. Mätningen av den centrala kurvan på bågen är lika med deltavinkeln.

  Användning i Transport

  Korsningen av vägbanor illustrerar två tangenter som skär varandra. Ingenjörer som fokuserar på trafikflödet använder horisontella kurvor för att skapa bättre trafikmönster mellan vägarna. Deltavinklar är en viktig mätning som används för att bestämma den bästa bågen för att ansluta vägarna och förhindra att bilister behöver göra vassa svängar.

  Beräkning

  När deltavinkeln finns kan den användas för att bestämma mätningar inklusive radie eller ackordlängder, vilka båda används vid utformningen av horisontella motorvägar

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com