• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur konverterar man GPM till kylhastighet i Tons

  Fabriker använder värmeväxlare eller kylare för att reglera ett områdets temperatur. Maskinen absorberar värme från ett område som producerar det och transporterar det till en annan plats. Mediet som bär värmen är en kylvätska som absorberar och släpper ut värme då det upplever olika tryck. En standardformel för att hitta en kylaggregatens kylkapacitet från dess flödeshastighet i gallon per minut bestämmer kylhastigheten i brittiska termiska enheter (BTU) per timme. Ett kyltom är en kylningshastighet på 12 000 BTU per timme.

  Multiplicera växlarens flödeshastighet i gallon per minut med 500, en omvandlingskonstant. Till exempel, om 350 gallon flyter genom enheten varje minut: 350 × 500 = 175 000.

  Multiplicera detta svar med vätskans temperaturförändring när den passerar genom värmeväxlaren. Till exempel, om vätskan stiger 21 grader Fahrenheit i temperatur: 175 000 × 21 = 3 675 000. Detta är kylaggregatens kylhastighet, mätt i BTU per timme.

  Dela denna frekvens med 12 000, vilket är antalet BTU per timme i ton: 3 675 000 ÷ 12 000 = 306,25. Detta är enhetens kylhastighet, mätt i ton.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com