• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man bygger en hydraulisk cylinder

  Hydraulcylindrar är ett viktigt industriverktyg som används i maskiner, tillverkning och ett antal andra funktioner. Den grundläggande utformningen av en hydraulcylinder har ändrats lite under åren. Hydraulcylindrar har enorm push-pull-kraft och kan dra, gräva, trycka, borra och flytta tunga föremål och material. Arbetet genom att utnyttja tryckspridningsmekanismen på kolven. Kraften är lika med ytan multiplicerad med pund per kvadrattum tryck.

  Montera kolven inuti cylindern. Säkra en kolvtätning över öppningen för att förhindra att trycket övergår till andra sidan.

  Fäst kolven på cylinderns stång (eller axel). Skjut stången genom kolven och dra åt en stor mutter i motsatt ände för att säkra den. Med stången som passerar genom kolven och fäst med en stor mutter i motsatt ände. Stången är förmodligen den hårdast arbetade delen i hela systemet.

  Montera drivröret på stången. Drivröret ska vara tillverkat av galvaniserat stål, men högkvalitativt PVC kan också fungera.

  Utför cylinderstången genom cylinderns körtel (eller "huvud"). Detta kommer att säkra stavtätningarna och torkarförseglingarna som förhindrar att förorening påverkar cylindern.

  Fäst "stummen" (på lockets ände) på cylindern. Den speciella typen av tillbehör varierar, men fästpunkter kan innefatta en klyv, korsrör eller tang.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com