• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar vindbelastning på en stor plan yta

  Tryck definieras som kraft per enhet område. Denna kraft har enheter av pund och använder den förenklade formeln av F = P x A där P är trycket och A är ytan. Därför är ju större ytan, desto större kraft kommer den att uppleva. Detta är principen bakom varför segelbåtar använder sådana stora segelar och varför orkaner enkelt tar bort tak på taket.

  Bestäm ytan som utsätts för vind. Antag att det finns en skylt som har dimensionerna på 20 fot vid 40 fot. Ytan är längd multiplicerad med bredden eller 20 gånger 40, vilket är 800 kvadratmeter.

  Bestäm vindhastigheten eller vindhastigheten mätt i miles per timme. Antag att en orkan har upprepade vindar på 100 miles per timme (godtyckligt värde). Luft har en densitet på 0,075 pund per kubikfot.

  Bestäm vindstyrkets kraft på skylten. Detta görs med formeln F = 1/2 rho xv ^ 2 x A x C där F är vindkrafts kraft i pounds, rho är luftdensiteten, v är vindhastigheten, A är ytan på skylt och C är en dimensionslös dragkoefficient (antas vara 1,0). Beräkningen ger 1/2 x 0,075 x 100 ^ 2 x 800 x 1,0 eller 300 000 pund kraft som är väsentlig

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com