• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar kubisk tum i en cylinder

  En cylinder är en tredimensionell geometrisk form som är rundad och långsträckt. För att mäta volymen på en cylinder, skulle du helt enkelt mäta det övre området och multiplicera det med dess höjd eller djup beroende på perspektiv. Området beräknas som kvadraten av dess radie multiplicerat med pi, vilket är en geometrisk konstant uppmätt som 3,14. Detta kan vara användbart vid beräkning av en motors kubikcentimeter, särskilt efter att ha tråkat ut cylindrarna, eller bestämmer volymen vatten som kan strömma genom en hemlig.

  Mäta cirkelns diameter i tum. Dela det här numret med två för att få radie. Exempelvis, om du mätt 4 tum, skulle radien vara 2 tum.

  Mät cylinderns höjd i tum.

  Beräkna volymen i kubikmeter med följande formel:

  Volym = Område x Höjdvolym = Pi x Radius x Radius x Höjd

  Om du exempelvis mäter en radie av 2 tum och en höjd av 10 tum, skulle volymen vara:

  Volym = 3,14 x 2 x 2 x 10 volym = 125,6 kubikmeter

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com