• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Intressanta ämnen i Chemistry

  När du tar en kemi klass i gymnasiet eller college, kommer du att bli uppmanad att undersöka ämnen, utföra experiment och rapportera dina resultat till din instruktör. Det finns många intressanta ämnen du kan välja från inom kemiområdet för att undersöka och rapportera. Du kommer att vilja välja ett ämne som intresserar dig, är av relevans idag och som du vill lära dig mer om i din kemi klass.
  Alkohol

  Hur alkohol smälter i kroppen, hur det påverkar våra inre organ och vad är processen med alkoholmetabolism är alla frågor för kemistudenten. Svaren ligger i att utföra experiment med användning av etylalkohol som är den typ av alkohol som finns i alkoholhaltiga drycker. Att svara på dessa frågor kan ge studenten ett intressant ämne som är aktuellt och relevant för dagens samhälle.
  Kärnkemi

  Om du är intresserad av kärnkraft och dess effekter och användningar i världen idag kanske du vill undersöka dess ursprung i vapenanvändning, kraftproduktion och effekterna av nukleär strålning.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Så här skapar du den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Läkemedel och medicin

  Att undersöka de olika läkemedlen på marknaden och hur de används är ett intressant ämne för kemistudenten. Du kan bedriva forskning om kemisk smink av ett specifikt läkemedel eller undersöka interaktionen mellan två vanligt föreskrivna läkemedel.
  Bränsle för bilar

  Frågan om hur petroleum införlivades i bränsle som används för bilar kan göra en intressant forskningsrojekt. Kemisk analys av de olika typerna av bränsle som nu används kan också göra ett intressant ämne för forskning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com