• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man konverterar API Gravity to Density

  American Petroleum Institute upprättade API-gravitationsmått som ett mått på densiteten för petroleumsvätskor relativt vatten. Ju större API-tyngd, desto mindre tät vätska. Skalan för API-tyngd justerades så att de flesta petroleumsvätskor faller mellan 10 och 70 grader API-tyngd. Formeln kan vändas för att hitta densiteten hos petroleumvätskan.

   Lägg 131,5 till API-tyngden. Formeln för API-tyngd är API \u003d (141,5 /SG) -131,5 där SG är den specifika tyngdkraften för den petroleumsvätska som mäts. Till exempel, för en API-tyngd 50, lägg till 131,5 för att erhålla 181,5.

   Dela 141,5 med (131,5 + API-tyngdkraft) för att erhålla oljans specifika tyngdkraft. Fortsätter exemplet, dela 141,5 med 181,5 från det sista steget för att få .7796.

   Multiplicera oljans specifika vikt med densiteten för vatten för att erhålla densiteten för oljan. Detta följer formeln för specifik tyngdkraft där SG \u003d densitet (olja) /densitet (vatten). Avsluta exemplet, .7796 * 1 gram per kubikcentimeter \u003d .7796 g /cc.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com