• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Så konverterar du XY-koordinater till Longitud och Latitude

  Positionens objekt i XY-koordinater omvandlas till longitud och latitud för att få en bättre och tydlig uppfattning om objektets plats på jordens yta. Objektets position kan uttryckas i ett antal format som Military Grid Reference System (MGRS), Universal Transverse Mercator (UTM) -system, geografiskt koordinatsystem som är latitud och longitud och Universal Polar Stereographic (UPS). Det geografiska koordinatsystemet används ofta eftersom det är enkelt och lätt att förstå.

   Se till att värdena för x, y och z anges i kartesiska koordinatsystem. Den använda formeln härleds med antagandet att x-, y- och z-värdena definieras i det kartesiska koordinatsystemet.

   Tilldela värdena på koordinaterna till x, y och z. Antag värdet 6371 km till variabeln R, som är den ungefärliga jordradie. Detta värde är det vetenskapligt härledda värdet för jordens radie.

   Beräkna latitud och longitud med formeln: latitud \u003d asin (z /R) och longitud \u003d atan2 (y, x). I denna formel har vi värdena x, y, z och R från steg 2. Asin är bågsyn, som är en matematisk funktion, och atan2 är en variation av bågtangensfunktionen. Symbolen * står för multiplikation. Ovanstående två formler härrör från följande formler: x \u003d R * cos (latitud) * cos (longitud); y \u003d R * cos (latitud) * sin (longitud); z \u003d R * sin (latitud). I denna formel är synd och cos matematiska funktioner. Asin- och atan-värdet kan beräknas med hjälp av en trigonometri-kalkylator. Värdet på atan2 kan beräknas med formeln a atan2 (y, x) \u003d 2 atan (y /√ (x² + y²) -x). Här √ indikerar kvadratrot, här kvadratrot av (x² + y²).


   Varningar

  1. Alla värden ska vara i samma enhetssystem. Det vill säga, om de trigonometriska funktionerna förväntar sig radianer, bör latitud och longitud också vara i radianer.  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com