• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Lista över sätt att minska användningen av fossila bränslen

  Med växande industrialisering över hela världen ökar beroendet av fossila bränslen dag för dag. Eftersom det här är icke-förnybara energikällor har det varit en kraftig nedgång i energireserverna. Dessutom anses förbränning av fossila bränslen vara den största bidragande faktorn till atmosfärisk förorening. För att hantera den överhängande globala energiknappheten utvecklas alternativa och förnybara energikällor. Alternativ energi kan dessutom bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.
  New Car Technologies
  ••• Tomwang112 /iStock /Getty Images

  En elbil är en alternativ bränslebil som drivs av en elmotor snarare än en bensinmotor. . Därför kan denna bilteknik användas för att spara fossila bränslereserver. Hybridbilteknologi använder två eller flera distinkta kraftkällor för att flytta fordonet. Dessa bilar använder en liten förbränningsgasmotor med en elektrisk motor och är bränsleeffektiva och minimerar därmed vårt beroende av fossila bränslen.

  .
  Använda biobränslen • ••• algre /iStock /Getty Images

  Användning av biodrivmedel som etanol eller biodiesel kan också spela en viktig roll för att spara fossila bränslen. Etanol är det vanligaste biobränslet i världen. Den kan blandas med bensin i alla procent och användas i befintliga bensinmotorer som ersättning för bensin. Biodiesel är fördelaktigt eftersom det kan användas i befintliga fordon med liten eller ingen anpassning.
  Spara energi hemma
  ••• BrianAJackson /iStock /Getty Images

  Användningen av fossila bränslen kan minskas genom att ta några åtgärder hemma. Enligt Energy Star skulle husägare potentiellt kunna spara 10 procent på sin årliga energiräkning genom att förbättra isolering och täta läckor. Dessutom kan installation av en programmerbar termostat också spara så mycket som 15 procent på uppvärmnings- och kylkostnader.
  Använda masstransport
  ••• Jean-nicolas Nault /iStock /Getty Images

  Masstransport (tåg, lastbilar, flygplan och andra medel) kan spela en viktig roll i bevarande av fossila bränslen. I motsats till ett antal bilar på vägen, transporterar en buss eller tåg fler människor och sparar bränsle.
  Använda alternativa energikällor
  ••• Stocktrek-bilder /Stocktrek-bilder /Getty-bilder

  Solen är den ledande energikällan på jorden. Solceller med solceller utnyttjar solljus och omvandlar det till elektricitet. Med hjälp av dessa celler kan solenergi användas för att värma vatten, för att värma utrymmen eller för att tända upp trädgården eller gångvägen och andra utomhusbelysningar.

  Vindenergi kan utnyttjas av turbiner som genererar elektricitet. En outtömlig resurs, detta är ett livskraftigt alternativ till fossila bränslen på blåsiga platser.

  Vattenkraft är en annan källa till alternativ energi. Detta är en process för att använda vattenens energi eftersom det flyter från högre till lägre höjd, roterar hydrauliska turbiner för att skapa elektricitet. Dessutom drivs vattnet av tyngdkraften. Tidvattenkraft kan också användas för att generera vattenkraft.

  Geotermisk energi skapas med hjälp av värmen från jordens kärna som kommer från det radioaktiva förfallet av mineraler. Denna energi kan användas för att värma hem och för att producera elektricitet.

  Kärnenergi är den energi som frigörs genom splittring (klyvning) av atomkärnorna. Denna energi används för att generera el. Mer än 400 kärnkraftverk verkar i 25 länder runt om i världen idag och levererar nästan 17 procent av världens el. Som ett resultat kan kärnkraft spela en viktig roll i det framtida energiscenariot världen över.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com